Navigo

De Navigo is het jaarboek van Studievereniging Navigo Ergo Sum. Voorheen was de Navigo een 3 maandelijkse glossy met daarin nieuws, presentaties en leuke weetjes. In 2014 is er gekozen om dit op te splitsen in de maandelijkse nieuwsbrief NESbrief en het jaarboek de Navigo. De Navigo is een overzicht van het gehele studiejaar met daarin onder andere: studenten, docenten en relaties van de vereniging die zich voorstellen, mijlpalen gedurende het jaar, sponsoren en een overzicht van alle studenten van de opleiding.  

Sinds 2020/2021 heeft deze Navigo een specifieke vormgeving gekregen. Hier zijn we erg trots op! Samen met een vormgever is hier naar gekeken. Op deze manier stralen we nog meer professionaliteit uit en hopen we nog meer mensen te bereiken met onze te gekke jaarboek. Hieronder kunt u een aantal jaarboeken online bekijken.  

https://www.yumpu.com/nl/document/view/66702504/navigo-2021-2022