Navigo

De Navigo is het jaarboek van Studievereniging Navigo Ergo Sum. Voorheen was de Navigo een 3 maandelijkse glossy met daarin nieuws, presentaties en leuke weetjes. In 2014 is er gekozen om dit op te splitsen in de maandelijkse nieuwsbrief NESbrief en het jaarboek de Navigo. De Navigo is een overzicht van het gehele studiejaar met daarin onder andere: studenten, docenten en relaties van de vereniging die zich voorstellen, mijlpalen gedurende het jaar, sponsoren en een overzicht van alle studenten van de opleiding. Hieronder kunt u de jaarboeken online bekijken.