Onze Visie

 

Groen moet je doen!

 

Duurzaamheid is een erg belangrijk onderwerp geworden in het laatste decennium. Dat weten onze teamleden als geen ander wegens de scheepvaart achtergrond. Er zal een heleboel moeten gebeuren wil het tij gaan keren. Daarom probeert Team MIWB de oorzaak van deze crisis aan de kaak te stellen, maar probeert het Team ook om oplossingen/organisaties een kans te geven om in de schijnwerpers komen te staan.

De ROTC staat bekend van het zeilen over de zee, iets wat onze voorvaderen ook al deden en hen veel succes bracht. Wind voortgestuwde schepen zijn weliswaar afhankelijk van de hoeveelheid wind, toch is wind een onuitputtende bron van energie die tevens geen uitstoot genereert. Tegenwoordig zijn er al veel organisaties die zich inzetten voor een betere wereld met bijvoorbeeld duurzame brandstoffen of andere innovaties.

Team MIWB is van mening dat hier nóg meer aandacht aan zou moeten worden besteed om de verduurzaming nóg vlotter te laten verlopen, wat ons betreft kan dat zo snel mogelijk. Wij vinden het erg belangrijk dat er meer aandacht komt voor de huidige opwarming van het klimaat en alle gevolgen van dien. Organisaties die zich hiervoor inzetten zijn het belangrijkste gedeelte van de energie transitie. Het probleem kunnen we alleen samen oplossen. Team MIWB zou daarom graag de handen ineen steken met bedrijven die zich in zetten voor de toekomst. Op deze manier willen wij innovatieve bedrijven in de spotlights zetten d.m.v. verschillende acties.

 

Team MIWB staat voor een beter milieu. Doet u ook mee?