NES Symposium

Sinds 2014 wordt ieder jaar een NES Symposium georganiseerd. Met veel activiteiten zoals interessante lezingen, uitdagende opdrachten en vaak in combinatie met de bedrijvenmarkt probeert Sv NES ieder jaar weer een leerzame dag te verzorgen. Dit symposium is niet alleen voor leden maar ook voor bedrijven en andere geïnteresseerden, met elk jaar weer een ander interessant thema.

Dit jaar is het thema GROEN! Het thema refereert naar de verduurzaming binnen de maritieme sector. Binnen de opleiding wordt hier niet altijd evenveel aandacht aan geschonken, terwijl dit wel zeer belangrijk is, om deze reden de keuze voor dit thema. De huidige datum voor het NES Symposium is in de agenda aangegeven. Wilt u als
bedrijf aanwezig zijn op de bedrijvenmarkt of wilt u een lezing verzorgen? Neem dan contact met ons op.