De afgelopen jaren heeft de bouw Nessie enige vertraging opgelopen door onder andere de corona pandemie. Het momentum dat we aan het begin van de bouw hadden is verloren gegaan, de VOC klampte met een ledentekort en er is dit jaar een nieuwe projectgroep van de friese poort op de bouw van de Nessie gezet. De nieuwe projecgroep had wat opstart problemen maar hebben ondertussen wel vorderingen gemaakt in een tempo dat de VOC niet meer kon bijbenen, de bouw van de nessie was immers gestart voordat het ontwerp af was en er zijn een aantal groter wijzingen geweest wat als gevolg meebracht dat er nog veel onduidelijkheden waren voor de Friese Poort. 

Een van de grootste problemen was de CE regelgeving, voor zelfkeur was er op lange na niet genoeg documentatie. Er is hulp gevonden in de vorm van een cocreatie projectgroepje om een begin te maken met CE certificering. Het International Maritime Certification Instituut (IMCI) heeft toegezegd om ons hierbij te helpen en de Nessie ook te voorzien van een stempel. Daarnaast heeft Wijma Marine consultants heeft de templates voor de CE keuring geleverd. 

Door de komst van het cocreatie groepje is er weer een hoop momentum gecreëerd en ook bij de bouw van de Nessie is goede progressie gemaakt. Aanpassingen voor het extra gewicht zijn uitgevoerd, het casco is grotendeel afgewerkt en er is een custom schroefas en hennegatskoker geplaats. De Vries Makkum heeft teak aan de Friese poort geschonken om een cursusdeel teakdekleggen te kunnen verzorgen. Toen de Friese poort ons vroeg of de Nessie hiervoor gebruikt kon worden hebben wij natuurlijk snel ja gezegd! Om het plaatje helemaal af te maken is er een groep naar de werf van de Friese Poort Sneek afgereisd om de Nessie te matteren wat in combinatie met het teak de boot visueel een stuk completer maakt. Het resultaat hiervan was op het NES Symposium te zien, wat is het ook toch een plaatje van een boot! 

We zijn weer op de goede weg, de nessie is nu waterdicht en kan afgemonteerd worden. Maar er is nog wel genoeg te doen voor de CE keuring voor we dit kunnen doen. De VOC kan alle hulp gebruiken dus schroom niet om contact op te nemen.  

Leave a Reply