Vripack Regatta

Studievereniging Navigo Ergo Sum organiseert jaarlijks, aan het begin van het studiejaar, in samenwerking met Vripack, de Vripack regatta. Met deze regatta introduceren wij de eerstejaars studenten met de vereniging. Hierbij zijn studenten uit alle jaren aanwezig. De regatta wordt gezeild op het Sneekermeer en elke afzonderlijke boot wordt gesponsord door een ander bedrijf. Van de sponsorende bedrijven kunnen ook een aantal mensen aanwezig zijn om deel te nemen of hun team te coachen en aan te moedigen.